Raad van Participanten

We voeren onze activiteiten uit voor een gastvrij Den Haag. Dit doen we samen met vele partners. Onze belangrijkste stakeholders vormen samen de Raad van Participanten.

Taken

Voor een professioneel en gedegen beleid is het van belang dat de belangrijkste stakeholders vanuit verschillende invalshoeken de Ambassade adviseren. Hiervoor is de Raad van Participanten ingericht. Drie keer per jaar komt de raad bijeen om gevraagd dan wel ongevraagd advies uit te brengen.

Samenstelling

De heer Jan Huizing
Hotelschool The Hague

De heer Hans Doets
Den Haag Marketing

Mevrouw Fenna Noordermeer
PEP Den Haag

Mevrouw Jacquelien van Schaik
Museum Beelden aan Zee

De heer Peter Duivesteijn
Stichting De Ooievaart

Mevrouw Vronie van Manen
Stichting ‘t Gilde Den Haag

De heer Jos Nusse
Stichting Den Haag Greeters