Commissies

Er zijn vijf verschillende commissies. Ze dragen op hun eigen manier bij aan de uitvoering van onze activiteiten.

Operationeel Manager

De operationeel manager is de schakel tussen het bestuur en de commissies. Hij is eindverantwoordelijk voor alle uitvoerende activiteiten en financiën richting het bestuur. Daarnaast zorgt hij voor samenhang tussen de verschillende commissies en continuïteit binnen de organisatie en dienstverlening van de Ambassade van Den Haag.

Commissie Events

De commissie Events houdt zich bezig met de inzet van City Hosts. Zo stellen zij draaiboeken op en coördineren zij de inzet. Ook evalueren ze de geleverde inzet.

Commissie Benefits

De commissie Benefits is in het algemeen verantwoordelijk voor de kwantiteit en kwaliteit van het vrijwilligersbestand van de Ambassade van Den Haag. Ze zorgen dat we over voldoende vrijwilligers beschikken, trainen de vrijwilligers en organiseren waarderingsactiviteiten.

Commissie Communicatie

Verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie. Zo verzamelen, creëren en plaatsen ze content op de website, intranet en social media. Ook houden ze relevante ontwikkelingen en nieuws bij.

Commissie Facilitair

Deze commissie ondersteunt de organisatie en de activiteiten op diverse manieren. Ze zijn verantwoordelijk voor de logistieke operatie en de catering tijdens de inzet van City Hosts. Ook onderhouden ze  alle materialen.

Office

Office ondersteunt de commissies en heeft een aantal eigen werkzaamheden. Zo zijn ze verantwoordelijk voor het afhandelen van algemene inkomende en uitgaande e-mail-, post- en telefoonverkeer. Ook houden ze de vrijwilligersadministratie bij en zorgen ze voor het inplannen en informeren van vrijwilligers over hun diensten en deelname aan waarderingsactiviteiten.