Bestuur

Op 6 november 2014 is de Ambassade als gemeentelijke organisatie opgegaan in een zelfstandige stichting. Sinds dat moment is er een bestuur ingesteld. De bestuursleden zijn de officiële rechtspersonen van de Ambassade. De zittingsduur van de leden bedraagt vier jaar. Herbenoeming is eenmaal mogelijk voor een periode van 4 jaar.

Taken

De kerntaken van het bestuur:

  • Verantwoordelijk voor het opstellen van het beleid, de begroting en het jaarverslag.
  • Toezichthoudende rol op de uitvoering van het beleid en de financiën.

Samenstelling

Ad van Ginkel
Voorzitter

Hedwig Miessen
Secretaris

Leontien Wagenaar
Penningmeester