Oprichting

In de periode 2013-2014 is de Ambassade van Den Haag opgericht als initiatief van de gemeente Den Haag en Hotelschool The Hague. Het doel was om tijdens het grootste sportevenement ooit in Den Haag georganiseerd, het WK Hockey 2014, bezoekers gastvrij te ontvangen. De insteek van de oprichting was om na het WK Hockey blijvend City Hosts in te zetten en daarmee een blijvende bijdrage te leveren aan een gastvrij Den Haag. Op deze pagina lees je meer over onze oprichting.

Achtergrond oprichting

In het citymarketing beleid van Den Haag speelt cityhospitality een belangrijke rol. Citymarketing is het op de juiste manier aantrekkelijk maken van de stad voor bezoekers, bewoners, bedrijven en anderen.

Bij cityhospitality gaat het ook over de gastvrijheid van een stad. Wanneer er sprake is van een gastvrije stad, vinden de volgende, elkaar versterkende, gevolgen plaats:

 • Bezoekers blijven langer
 • Bezoekers komen terug
 • Verhoging van de levendigheid in de stad, wat bezoekers aantrekt
 • Verhoging economische aantrekkelijkheid van de stad
 • Versterking aantrekkingskracht voor bedrijven
 • Verhoging levendigheid van de stad
 • De stad leeft in zijn volledige hoedanigheid

Betrokken en trotse Hagenaars zijn de beste ambassadeurs voor de stad. Zij zijn als local in staat bezoekers de informatie te verschaffen die ze nodig hebben.

Toegevoegde waarde

De missie van de Ambassade is: Het creëren van een 9+ gastvrijheidsbeleving bij bezoekers van Den Haag.

Door het vervullen van deze missie levert de Ambassade een positieve bijdrage aan:

 • Het welkom en gastvrijheidsgevoel van bezoekers
 • Het merk ‘Den Haag’
 • De betrokkenheid van de stad
 • De economische spin off (meer uitgaven in de stad)
 • Participatie van bewoners en de attitude jegens vrijwilligerswerk

Waar het is begonnen

Op donderdag 28 november 2013 is het startschot gegeven voor de Ambassade van Den Haag. Burgemeester van Aartsen en Wethouder Karsten Klein openden op feestelijke wijze, onder aanwezigheid van de belangrijkste partners, de eerste locatie van de Ambassade.

Het vormde de start van de werving voor 300 vrijwilligers. Door de inzet van verschillende communicatiemiddelen, zoals een tv- en radiocommercial en abri’s in de stad, is de Ambassade onder de aandacht gebracht van de Hagenaars. Onze eerste locatie was gevestigd in een winkelpand in New Babylon.

Bekijk hier de korte video voor een impressie van de opening.