Stadsgastvrijheid nader bekeken

Gastvrijheid is het gebruik gastvrij te zijn, het ontvangen en onderhouden van gasten, bezoekers of vreemdelingen, in vrijheid en goede wil. Het is de kunst om iemand het gevoel te geven dat men welkom is. Een gastheer of gastvrouw is iemand die gasten ontvangt.

Gastvrijheid

In relatie tot een stad zijn de gasten de bezoekers van de stad. De gastheer/gastvrouw (host) is de stad met iedereen die daarin participeert. In een stad is sprake van vele zeer uiteenlopende hosts. Feitelijk een ieder die in contact komt met de bezoeker. Het zijn bijvoorbeeld de horeca ondernemers, maar ook de winkeliers en de vervoerders in het openbaar vervoer.

Gastvrijheid is een dienst. Het is een niet-tastbare Experience (belevenis/ervaring). Het totale product van gastvrijheidbeleving gaat verder dan de dienstverlening. Het is een combinatie van tastbare delen met een dienst.
De totale gastvrijheidsbeleving wordt samengesteld uit de volgende componenten:

  • De Services (de niet-tastbare diensten); het (gastvrije) gedrag van allen die in contact staan met de gast. Zoals: Het gastgerichtheid zijn, aandacht voor de ander, vriendelijkheid, snelheid en attitude van bijvoorbeeld bewoners en personeel van winkels en horeca.
  • Het fysieke Product; de aanwezigheid van (markante) gebouwen, wegen, natuur en recreatiemogelijkheden en overige faciliteiten. Zoals: winkelaanbod, horeca, natuur en recreatiemogelijkheden en overige landmarks.
  • De Ambiance; gevormd door het interieur en exterieur van de stad. Zoals: decor, architectuur, atmosfeer, infrastructuur en het niveau van de voorzieningen.

De Guest Journey

Het grote verschil tussen een Experience (belevenis/ervaring) en het beleven, ervaren van “gewone” producten en diensten is, dat het over een langere tijdsduur gaat en het naast een persoonlijke ervaring ook memorabel is. We leven in een tijd waarin producten steeds meer op elkaar gaan lijken. Het creëren van een keten unieke belevenissen, van het eerste contact tot vertrek, zorgt dat mensen geraakt worden, zich een bijzondere en blijvende indruk vormen en vervolgens terugkeren. Dit geldt ook voor het “Product” stad en de beleving van de stad.

Een unieke belevenis is opgebouwd uit verschillende touchpoints, momenten van bijzondere ervaringen (met emotie). Deze touchpoints worden ook wel “moments of truth” genoemd. Het zijn die momenten waarbij er een memorabele interactie is tussen “de stad” en de bezoeker. Het blootleggen van deze momenten geeft de mogelijkheid om deze te beheren, te verbeteren, te innoveren en te werken aan een stad die steeds aantrekkelijker wordt om te bezoeken.

Een keten van touchpoints is te beschrijven in een Guest Journey. De Guest Journey volgt de bezoeker door een opeenvolging van gebeurtenissen en emoties van het begin tot het eind van de reis. Het legt de nadruk op hoe een gast het gebodene van de stad beleeft tijdens die reis.

Analyse van de Guest Journey dwingt om door de bril van de bezoeker te kijken. Het maakt helder hoe een bezoeker de stad beleeft. Welke de touchpoints zijn en welke daarvan hoogte- en diepte punten zijn.

De belevingskwaliteit van elke fase is van uiterst belang voor een goede Guest Journey. Wanneer de belevingskwaliteit van één factor niet gelijk is aan de verwachting of deze niet overtreft, dan zal de gehele Guest Journey van de gast negatief worden beïnvloed.

Het effect heeft de meeste impact als meerdere samenwerkende organisaties/stakeholders het gebruiken. De totale beleving van de bezoeker wordt zo verbeterd, wanneer de beleving van een bezoeker positief is, treedt de bezoeker op als een ambassadeur voor de stad.