Organisatie

De organisatie bestaat uit zo’n 25 vrijwilligers en één betaalde kracht. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid, de financiën en houdt toezicht op de uitvoerende organen.

Er is een Raad van Participanten met onze belangrijkste stakeholders en zij hebben tot taak het bestuur gevraagd dan wel ongevraagd te adviseren. Alle uitvoerende werkzaamheden worden gedaan door verschillende commissies en een operationeel manager.

Bestuur

Het bestuur van de Ambassade bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Gezamenlijk vormen zij het hoogste orgaan.

Lees verder

Raad van Participanten

Minimaal drie keer per jaar komt de Raad van Participanten bij elkaar en bespreken ze op hoofdlijnen het beleid en de voortgang en brengt ze adviezen uit.

Lees verder

Commissies

Er zijn vijf verschillende commissies. Ze dragen op hun eigen manier bij aan de uitvoering van onze activiteiten.

Lees verder