Privacy- en cookiebeleid

Wij respecteren de privacy van onze website bezoekers en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Doeleinden gegevensverwerking
Als u een contact- of aanmeldformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Gegevensverstrekking aan derden
Gegevens die via onze website zijn verzameld worden nimmer gedeeld met andere instanties voor zover dit niet nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening. De Ambassade van Den Haag geeft uw persoonlijke gegevens alleen vrij zonder toestemming als dit wettelijk noodzakelijk is of als er voldoende aanwijzingen zijn dat dit noodzakelijk is om: (a) te voldoen aan de wetten of juridische bepalingen zoals die van toepassing zijn op de Ambassade van Den Haag of haar website; (b) de rechten of bezittingen van de Ambassade van Den Haag en haar website te beschermen en verdedigen, en (c) in dringende gevallen de persoonlijke veiligheid van onze relaties, website of het publiek te beschermen. Vrijgaven van persoonlijke gegevens zal uitsluitend worden vrijgegeven na zorgvuldige afweging met belanghebbende.

Als u op een of andere andere manier persoonlijke gegevens verstrekt, deelt de Ambassade van Den Haag deze gegevens niet zonder uw toestemming met derden, met uitzondering van de gevallen die hierboven zijn beschreven. De Ambassade van Den Haag beschermt uw persoonlijke gegevens nauwgezet en houdt rekening met uw voorkeuren met betrekking tot het gebruik van deze gegevens.

Wij beschermen uw gegevens zorgvuldig tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang of publicatie, wijzigingen of vernietiging. Binnen het bedrijf worden gegevens opgeslagen op servers met wachtwoordbeveiliging en beperkte toegang. Uw gegevens worden bewaard en verwerkt in Nederland. Backups van persoonsgegevens worden daarnaast versleuteld bewaard in een beveiligd en gecertificeerd datacenter in Ierland.

Websites van derden
Op onze website kunt u hyperlinks naar andere websites van derden aantreffen. Ons privacy- en cookiebeleid is op die websites niet van toepassing. De Ambassade van Den Haag draagt ook geen enkele verantwoordelijkheid van de toegankelijkheid en inhoud van deze websites en de omgang van deze derden met uw persoonsgegevens. Lees daarom altijd het privacybeleid van de website die u bezoekt.

Cookiebeleid
Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en op een computer, laptop, mobiele telefoon of tablet worden geplaatst. Deze cookies worden onder andere gebruikt om de website beter te laten functioneren en het gedrag van bezoekers te analyseren. De Ambassade van Den Haag gebruikt deze data niet op individueel persoons- of computerniveau en kan deze daarom niet herleiden tot een computer of individu. Hieronder een overzicht van alle cookies welke geplaatst kunnen worden.

Om onze website alsmede de de achterliggende systemen te beschermen tegen online beveiligingsrisico’s alsmede om de performance van onze website te optimaliseren, wordt de DNS van onze website omgeleid via Sucuri. Sucuri verzamelt geen namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van onze website. De rapportages welke door Sucuri gegenereerd worden bevatten, uitsluitend informatie met betrekking tot eventuele veiligheidsincidenten.

Wij maken daarnaast gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per internetbrowser. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw internetbrowser.

Indien u cookies weigert en/of verwijdert kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van onze website gebruik maken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én internetbrowser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of internetbrowsers dient u deze handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

Nieuwsbrief
Periodiek versturen wij een digitale nieuwsbrief waarmee relaties en geinteresseerden op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de Ambassade van Den Haag. Uw e-mail adres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink waarmee u zich kunt afmelden.

Voor het versturen van onze e-nieuwsbrief maken wij gebruik van MailChimp. Het abonneebestand wordt door MailChimp opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben MailChimp niet toegestaan het abonneebestand aan derden te verstrekken. MailChimp kan het abonneebestand alleen aan derden verschaffen indien MailChimp hiertoe wettelijk wordt verplicht.

Inzage, correctie en recht van verzet
Indien u een relatie met de Ambassade van Den Haag heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over de Ambassade van Den Haag door dit te melden bij navolgend adres:

Parkstraat 83-91
2514 JG Den Haag

Om misbruik van persoonsgegevens te voorkomen dient u zich te identificeren. U ontvangt binnen 2 weken schriftelijk bericht.

Wijzigingen privacy- en cookiebeleid
Op basis van nieuwe ontwikkelingen kunnen de teksten van deze website en dus ook van deze webpagina door ons worden gewijzigd, bijvoorbeeld in het kader van nieuwe wet- en regelgeving. Het verdient daarom aanbeveling ons privacy- en cookiebeleid met enige regelmaat te raadplegen indien u onze website bezoekt.