Gebruiksvoorwaarden

De Ambassade van Den Haag verleent u hierbij toegang tot ambassadevandenhaag.nl (de Website). De Ambassade van Den Haag behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij de Ambassade van Den Haag en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de Ambassade van Den Haag, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Auteursrechten

De Ambassade van Den Haag spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

De inhoud van de Website wordt gedeeltelijk langs geautomatiseerde weg verkregen. De Ambassade van Den Haag doet haar uiterste best deze inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat deze inhoud onvolledig, achterhaald en/of onjuist is.

Overig

Deze gebruiksvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd wijzigen.